HSE koordinátor

Munkakör célja: Biztosítani és fejleszteni a siófoki gyár munkabiztonsági és környezetvédelmi folyamatait és szabványait a hatályos jogszabályok betartása mellett, valamint biztosítani a teljes vállalat minden munkavállalójára vonatkozó munka-, egészség- és környezetvédelmi jogszabályok betartását és betartatását, szem előtt tartva a közös vállalati célokat, értékeket.
Tasks
Fő feladatok:

Általános:
• Minden tevékenységével teljes mértékben megfelel a vállalat Etikai kódexének
• Munkavállalók oktatásának koordinálása, megtartása egészségvédelem, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem témákban
• Hatósági ellenőrzéseken részvétel, kapcsolattartás illetékes hatóságokkal
• Vonatkozó munkabiztonsági (MSZ) és környezetvédelmi (KIR, EMAS) szabványok naprakész ismerete, az ezekben meghatározott folyamatok méréséhez szükséges mérőszámok meghatározása, az eredmények mérése, javaslattétel ezek folyamatos fejlesztésére

Egészségvédelem:
• Kapcsolattartás foglalkozás-egészségügyi orvossal, kötelező vizsgálatok teljeskörű szervezése és koordinálása
• Elsősegély-nyújtó csapat kijelölése (területi vezetőkkel közösen), fejlesztése, képzések szervezése, a szükséges tudás/ismeretek napra készen tartása
• Egészségügyi ládák időszakos ellenőrzése, folyamatos pótlása
• Kockázatértékelések kiegészítése ergonómiai elemekkel, ezek egyeztetése a területi vezetőkkel, részvétel a megvalósításban
• Projektek, új beruházások egészségügyi kockázatainak felmérése, aktív bevonódás a kezdeti kockázat csökkentésére

Munkavédelem:
• Munkavédelmi feladatok ellátása – külsős szakértő támogatásával
• Területi és munkakör specifikus kockázatértékelések szisztematikus felülvizsgálata, folyamatos maradó kockázat csökkentéssel, erre tett javaslatokkal, megvalósítással
• Munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött dokumentációk elkészítésében, felülvizsgálatában közreműködés, ezek mélyebb megértése, felkészülés ezek teljeskörű elvégzésére és átvételére
• Belső munkavédelmi kapcsolattartás a külső megbízott felé, munkavédelmi fejlesztések koordinálása – hosszú távon munkavédelmi feladatok teljeskörű ellátása
• Belső ellenőrzések elvégzése, feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedések kezdeményezése, végrehajtása, ellenőrzése
• Javaslattétel a gyári munkakörnyezet biztonságának növelésére a kockázatértékeléseken keresztül
• Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása és szükség esetén hatóság felé jelentése
• Javaslattétel egyéni védőeszközök beszerzése, folyamat kiépítése beszerzéssel közösen

Tűzvédelem:
• Tűzvédelmi megfelelőség biztosítása külső partnerek bevonásával
• Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások, illetve tűzvédelmi továbbképzések koordinálása

Környezetvédelem:
• EMAS rendszer működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez szükséges – EMAS felelősségi mátrixban – jelölt feladatok ellátása
• A feldolgozás során keletkezett melléktermékek teljeskörű kezelése: értékesítés, adminisztráció, riport a hulladék és melléktermék elszállításokról
• Jogszabályokban és belső szabályzatban meghatározott környezetvédelmi- és vízügyi nyilvántartások, dokumentációk elkészítésében, felülvizsgálatában közreműködés, a szükséges nyilvántartások vezetésének ellenőrzése
• Környezetvédelemmel, vízvédelemmel kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások határidőre történő elkészítésében aktív részvétel, kapcsolattartás a külső megbízottal, hogy a jelentések megküldése az illetékes hatóságnak határidőre megtörténjen
• A külső tanácsadó által követett jogszabályokban, illetve engedélyben/határozatokban előírt vizsgálatok, mintavételezések megrendelése, dokumentálása
• Hulladékszállítás, szerződéskötés szakmai előkészítésében, koordinálásában részvétel, hulladéknyilvántartás vezetése
• Hulladékgyűjtő helyek felügyelete, a megfelelő tárolás időszakos ellenőrzése
• Termékdíjbevallás munkaterhelésének egyszerűsítése pénzüggyel közösen
• Környezetvédelemmel, vízvédelemmel kapcsolatos projektek előkészítésében aktív részvétel
Expectations
- természetvédelem, munkavédelem vagy környezetvédelem irányban tanuló
- angol társalgási szintű nyelvtudás
Other
előny: legalább középfokú végzettség - munkavédelmi technikus
előny: munkavédelmi és/vagy környezetvédelmi területen szerzett tapasztalat
felsőfokú végzettség –környezetmérnök,

Particulars
  • Location: Siófok
  • Working hours: 8:00-17:00
  • Weekly working time: 20 - 30 hours
  • Specialization: Chemist, Other engineering tasks
  • Required language skills: Hungarian, English
  • Wage: várjuk a bérigényedet
  • Identification: #24212
Schedule
  • Period: permanent labour
  • Job start: After an application with CV
Share with friends